Stora förmögenheter samlades i Holland i början av 1600 talet. Kryddor från Indien, och Guld och Silver från Nya Världen (Amerika), och handel med dessa varor gynnade tillväxten av kapital. Rikt folk letade efter nya investeringar.

I slutet av 1500-talet fanns ett fåtal tulpankännare. Tulpaner odlades av rika personer som gillade skönheten i tulpanerna. Det var inte ute efter vinster, eller spekulerade med handel med lökar.

Men kring första 10 åren in på 1600-talet etablerades tulpanen som en statussymbol.

År 1631 var drygt 80 % av Amsterdams rikaste invånare inblandade i handel med Ostindien. De blev väsentligt rikare än motsvarande kretsar i England, Frankrike eller det tysk-romerska riket.

En låginkomsttagares lön i Holland låg kring 300 gulden. Välbärgad köpman 1 500 gulden per år, och en rik person 3 000 gulden per år. Exempel på 10 000 - 20 000 gulden per år fanns.

Före 1630 fanns brist på lökar. Handel i liten skala gjordes främst mellan rika personer. Semper August fanns bara i 12 exemplar, och ägaren ville inte sälja ens på nivån 3 000 gulden för en lök. Kanske motsvarande 2 miljoner svenska kronor. Bristen var en komponent i tulpanmanin. Tillgång till kapital en annan, och tulpanens statusvärde.

Allt efter började nya grupper invånare handla med lökar. Småsparare i modernt språk.

1632 räknas som startår för bubblan, som varade till februari 1637. Småsparar kom in sent i marknaden och drev upp priserna, som dubblades på en vecka vintern 1636. Värdet kunde 12 dubblas på tre månader.

Ytterligheten blev terminshandel, med ännu ej skördade lökar. Skuldförbindelser såldes för framtida leverans. Det drev på priserna ännu mer.

Kraschen i februari 1637 började när en lök erbjuden till pris 1 250 gulden inte fann en enda köpare. Paniken spred sig på bara några dagar. Det gick så snabbt att marknaden var död på en vecka. Några kunde sälja på nivå 1 % till 5 % av högsta värdet. Förluster 95 % till 99 %.

Domstolar förbjöd alla att ta upp talan som rörde tulpanlökar. Avtal om att betala 10 % av högsta värdet förekom. Skulderna skrevs av för det mesta med få undantag.