South Sea Bubblan och Mississippi Bubblan


 

South Sea Company 1711 - 1850

 

År 1720, för att finansiera kriget mot Frankrike (7 miljoner pund)

fick South Sea bolaget uppdraget, att vara underwriter till den Engelska

statsskulden. 30 miljoner pund skulle ge 5 % ränta från staten.

På ganska kort tid steg priset på bolagets aktier med 10 gånger.

 

Bolaget hade 1711 - 1718 fler tokiga affärsplaner än bolaget

hade intäkter.

Den mest kända:

 

En affärsplan som så småningom ska göras känd för den som

investerade (alltså, sänd oss pengarna först)

 

 

Bolagets ledning blev fängslade, och över hela landet hade olika

personer i flera samhällsgrenar, förlorat alla sina pengar i bolaget.

Belånade fastigheter kunde inte behållas, där spekulanter belånat

hus och hem. 

 

South Sea bolaget rekonstruerades, och avfördes först år 1850.

Rena bedrägerier startades, och genomfördes genom att olika

bolag startades för olika affärsplaner.