John Law

John Law, Mississippi Co. 1717-20


Johan Law köpte en kontrollpost aktier.

Fick 25 års monopol på handel (av Franska staten) med

Västindien och Nordamerika.

 

Bolaget Compagnie des Indes bildades och som sedan köpte

banken Banque Royale (som grundats år 1716 av Law)

Law triggade marknaden med handelslöften och vinster från

framtida handel med Lousiana, Nordamerika. 

 

Beräknat 15 000 livres och 500 000 st aktier och

ett bolagsvärde på 7 500 000 000 livres.

År 1700 var Frankrikes hela balansomslutning för utgifter

150 000 000 livres och det var klart luft i värderingen (50 gånger)

mer värt än landets kostnader.

 

År 1719 hade Frankrike offentliga skulder på 1,6 biljoner livres.

Efterfrågan på aktier var hög och, så köptes skuldberget 

1,6 biljoner livres av bolaget före kurskraschen år 1720.

 

Kursrekorden i Compagnie des Indes kom några månader

tidigare än i den Engelska upplagan. Kursrekord blev 18 000 livres

och från 500 livres vid första utprångling av aktier.

3 500 % uppgång. 

 

Redan år 1720 hade 66 % av John Laws aktier i bolaget, konfiskerats av hans fiender.

 

Från år 1726 - 1746 flödade kapitalet in i bolaget från

exportaffärer.

År 1770 förstatligades bolaget via köp och slaktvärdet

var bara 30 miljoner livres. Kungen av Frankrike godtog

att betala bolagets totala skulder. Likvidering av bolaget

tog till år 1790.

 

både i Frankrike och Europa blev ruinerade.

 

John Law dog utfattig år 1729 (Venedig, Italien)