Nikolai Kondrateiff f. 1892 och d. 1938, skapade en tes kring hur ekonomin svängde över tiden. Ofta över 50 år uppdelat i fyra perioder (Vår, Sommar, Höst och Vinter)

Våren: produktionen ökar, bra ekonomi, ökad inflation

Bäst att äga: aktier, fastighet, men sälj räntepapper

Sommar: hybrisen tilltar på aktiemarknaden nya årshögsta uppstår, börsfall startar, hög inflation

Bra att äga: råvaror, guld, fastigheter/privatbostad, men sälj räntepapper

Hösten: Stor utlåning av kapital, falsk känsla av rikedom, spekulativa bubblor uppstår

Bra att äga: aktier, obligationer, affärsfastigheter

Vinter: Skuldbubblor får avskrivas efter lånefest, fallande priser på råvaror, kriser/depression (Vintern började med år 2000 kraschen på aktiebörsen, sedan bostadslåneskojeri i USA med flera länder, krasch på bostäders priser år 2006 nästan globalt, sänkta priser på olja, ökade priser på guld.

Bra att äga: kontanter, guld (guld + 640 % åren 2001-2011), obligationer

Första cykeln: år 1789 - 1844 varade 55 år

Andra cykeln: 1845 - 1896 varade 51 år

Tredje cykeln: 1896 - 1949 varade 53 år

Fjärde cykeln: 1949 - pågår ev. (Vintern startade år 2000)

Mycket pengar att vinna på att komma i rätt fas med mer rätt slag av investering.

Senaste bra beslut var att sälja aktier 1999 -12 och börja köpa guld.